• CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM
  • (028) 222.97.399
AMINO KYTO CHUYÊN SẦU RIÊNG (Chai 1L)
AMINO KYTO CHUYÊN SẦU RIÊNG (Chai 1L)

AMINO KYTO CHUYÊN SẦU RIÊNG (Chai 1L)

234.000đ

Số lượng:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đơn vị tính

Chai 1 lít

Dạng

Dạng lỏng

Cách dùng

Phun qua lá

Đối tượng sử dụng

Cây ăn trái

Nhóm công dụng

Kích đọt - dưỡng cây
Sitto Amino Kyto chuyên sầu riêng (Chai 1L) - Cung cấp các Amino acid ngoại sinh, vi lượng dạng chealate và kích phát tố sinh học sử dụng giai đoạn chuẩn bị ra hoa, ra hoa và dưỡng hoa.
Success

Đã thêm vào giỏ hàng