• CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM
  • (028) 222.97.399
SITTO FOPRO 12-3-43+TE (Bao 20kg)
SITTO FOPRO 12-3-43+TE (Bao 20kg)

SITTO FOPRO 12-3-43+TE (Bao 20kg)

Số lượng:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dạng

Dạng bột

Cách dùng

Tưới/Rải gốc

Đối tượng sử dụng

Cây ăn trái, Cây công nghiệp, Cây hoa màu

Nhóm công dụng

Phân bón NPK hòa tan (hệ thống tưới)
Phân bón NPK hòa tan dành cho hệ thống tưới - Sitto Fopro 12-3-43+TE (Bao 20kg) - Trái lớn nhanh, da sáng, chắc ruột, ngọt thịt; Đẹp da, bóng trái, không sượng trái.
Success

Đã thêm vào giỏ hàng