• CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM
  • (028) 222.97.399
SITTO FOPRO 20-20-20+TE (Bao 20kg)
SITTO FOPRO 20-20-20+TE (Bao 20kg)

SITTO FOPRO 20-20-20+TE (Bao 20kg)

Số lượng:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dạng

Dạng bột

Cách dùng

Tưới/Rải gốc

Đối tượng sử dụng

Cây ăn trái, Cây công nghiệp, Cây hoa màu

Nhóm công dụng

Phân bón NPK hòa tan (hệ thống tưới)
Phân bón Sitto Fopro 20-20-20+TE (Bao 20kg) - Phân bón NPK hòa tan dành cho hệ thống tưới - Xanh cây dày lá, mập đọt, lớn hoa, to trái, Búp to, hoa mập, trái lớn nhanh, chín đồng đều.
Success

Đã thêm vào giỏ hàng