• CÔNG TY TNHH SITTO VIỆT NAM
  • (028) 222.97.399
SITTO PHAT 20-20-15+TE MM (Bao 40kg)
SITTO PHAT 20-20-15+TE MM (Bao 40kg)

SITTO PHAT 20-20-15+TE MM (Bao 40kg)

Số lượng:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Dạng

Dạng hạt

Cách dùng

Tưới/Rải gốc

Đối tượng sử dụng

Cây ăn trái, Cây công nghiệp, Cây hoa màu, Cây lương thực

Nhóm công dụng

Kích đọt - dưỡng cây, Ra hoa - đậu trái, Nuôi trái - nuôi hạt, Phân NPK Sitto Phat công nghệ
Sitto Phat 20-20-15+TE mm (bao 40kg) - phân npk công nghệ thông minh sản xuất theo quy trình công nghệ N-Keep, Sitto ANL và Bio3 Của Sitto Group Thailand
Success

Đã thêm vào giỏ hàng